Maat-shiatsu.nl - Waarborg voor kwaliteit

“Ze weet precies waar de pijn zit en hoe die te verminderen. Heel bijzonder, hoe zij de werking van een lichaam begrijpt”

Waarborg voor kwaliteit

Maat Shiatsu hecht sterk aan kwaliteit. Om officieel erkend te zijn voor zorgverzekeraars en de Belastingdienst, ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ en de hieraan gelieerde tuchtcommissie TCZ. Dit is voor u een eerste waarborg voor de professionele kwaliteit van Maat Shiatsu.

Een tweede waarborg voor kwaliteit is mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland (SVN), bij de VIS (de alumnivereniging voor Iokai-shiatsu-therapeuten) en de EISA (European International Shiatsu Association). Hierdoor is er toezicht op de kwaliteit van de scholing, nascholing en intervisie. Ik heb met volle overtuiging de EISA-beroepscode ondertekend en onderschrijf deze waardevolle regels.

Aanvullende kwaliteitsgaranties

Naast deze aansluitingen is Maat Shiatsu aangesloten bij SCAG voor de klacht- en tuchtrecht. Mocht u bijvoorbeeld onverhoopt niet tevreden zijn over mijn dienstverlening, verwacht ik dat we hier samen uit komen. Is dit onverhoopt niet het geval, dan kunt u zich allereerst richten tot de SVN.

Om goed inzicht te hebben in ziektebeelden en de communicatie met de reguliere zorg te verbeteren heeft Maat Shiatsu in 2016 de vernieuwde HBO-opleiding medische basiskennis afgerond.
Dit alles tesamen maakt dat de praktijkvoering geheel voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

De privacyvoorwaarden ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Maat Shiatsu in het verwerkingsregister vastgelegd.

Algemene voorwaarden

Maat Shiatsu heeft daarnaast de algemene voorwaarden opgesteld, zodat een ieder weet waar hij/zij aan toe is. Bij minderjarige cliënten werk ik met een behandelovereenkomst.

KVK, nr. 27333360

Hecht u ook veel waarde aan kwaliteit, dan bent u bij Maat-Shiatsu op het juiste adres.

Maat Shiatsu is aangesloten bij

De Geschillencommissie Zorg

SCAG, nr. 10894

SVN, nr. 2019047

RBCZ

RBCZ, nr. 508067R

Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten

Ver. voor Iokai Shiatsu