Maat-shiatsu.nl - Waarborg voor kwaliteit

“Ze weet precies waar de pijn zit en hoe die te verminderen. Heel bijzonder, hoe zij de werking van een lichaam begrijpt”

Waarborg voor kwaliteit

Maat Shiatsu hecht sterk aan kwaliteit. Om officieel erkend te zijn voor zorgverzekeraars en de Belastingdienst, ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ en de hieraan gelieerde tuchtcommissie TCZ. Dit is voor u een eerste waarborg voor de professionele kwaliteit van Maat Shiatsu.

Aanvullende kwaliteitsgaranties

Een tweede waarborg voor kwaliteit is mijn lidmaatschap van de VIS, beroepsvereniging voor Iokai-shiatsu-therapeuten en de EISA (European International Shiatsu Association) Hierdoor is er toezicht op de kwaliteit van de scholing, nascholing en intervisie. Ik heb met volle overtuiging de VIS-beroepscode ondertekend en onderschrijf deze waardevolle regels.

Naast deze aansluitingen is Maat Shiatsu aangesloten bij SCAG. Om goed inzicht te hebben in ziektebeelden en de communicatie met de reguliere zorg te verbeteren heeft Maat Shiatsu in 2016 de vernieuwde HBO-opleiding medische basiskennis afgerond.
Dit alles tesamen maakt dat de praktijkvoering geheel voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

De privacyvoorwaarden ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Maat Shiatsu in het verwerkingsregister vastgelegd.

Algemene voorwaarden

Maat Shiatsu heeft daarnaast de algemene voorwaarden opgesteld, zodat een ieder weet waar hij/zij aan toe is. Bij minderjarige cliënten werk ik met een behandelovereenkomst.

Hecht u ook veel waarde aan kwaliteit, dan bent u bij Maat-Shiatsu op het juiste adres.

Maat Shiatsu is aangesloten bij

Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten

Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten

De Geschillencommissie Zorg

SCAG, nr. 10894

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

RBCZ, nr. 508067R